خطبه شماره 23 - فریاد علی(ع)

فریاد علی(ع)

صدای تو پس از ۱۴۰۰ سال هنوز می آید
شنبه 21 آذر‌ماه سال 1388

خطبه شماره 23

ان المال و البنین حرث الدنیا ، و العمل الصالح حرث الاخره ، [14] و قد یجمعها الله تعالی لاقوام ، فاحذروا من الله ما حذرکم من نفسه ، [1] و اخشوه خشیه لیست بتعذیر ، و اعملوا فی غیر ریاء و لا سمعه ، [2] فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له [3] نسال الله منازل الشهداء ، و معایشه االسعداء و مرافقه الانبیاء [4] تادیب الاغنیاء [5] ایها الناس ، انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال عن عترته ، [6] و دفاعهم عنه بایدیهم و السنتهم ، و هم اعظم الناس حیطه من ورائه ، [7] و المهم لشعثه ، و اعطفهم علیه عند نازله اذا نزلت به [8] و لسان الصدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره [9] و منها : الا لا یعدلن احدکم عن القرابه یری بها الخصاصه [10] ان یسدها بالذی لا یزیده ان امسکه و لا ینقصه ان اهلکه ، [11] و من یقبض یده عن عشیرته ، فانما تقبض منه عنهم ید واحده ، [12] و تقبض منهم عنه اید کثیره ، و من تلن حاشیته یستدم من قومه الموده [13] قال السیدالشریف : اقول : الغفیره ها هنا الزیاده و الکثره من قولهم للجمع الکثیر الجم الغفیروالجماء الغفیر و یروی [[ عفوه من اهل او مال ] ] و العفوه : الخیار من الشی ء ، یقال : اکلت عفوه الطعام ، ای خیاره و ما احسن المعنی الذی اراده علیه السلام بقوله : [[ و من یقبض یده عن عشیرته ] ] الی تمام الکلام ، فان الممسک خیره عن [ نهج البلاغه م 5 ] عشیرته انما یمسک نفع ید واحده ، فاذا احتاج الی نصرتهم ، و اضطر الی مرافدتهم ، قعدوا عن نصره ، و تثاقلوا عن صوته ، فمنع ترافد الایدی الکثیره ، و تناهض الاقدام الجمه

و من خطبه له علیه السلام [5] و تشتمل علی تهذیب الفقراء بالزهد و تادیب الاغنیاء بالشفقه تهذیب الفقراء [6] اما بعد ، فان الامر ینزل من السماء الی الارض کقطرات المطر [7] الی کل نفس بما قسم لها من زیاده او نقصان ، [8] فان رای احدکم لاخیه غفیره فی اهل او مال او نفس فلا تکونن له فتنه ، [9] فان المرء المسلم ما لم یغش دناءه تظهر فیخشع لها اذا ذکرت ، و یغری بها لئام الناس ، [10] کان کالفالج الیاسر الذی ینتظر اول فوزه من قداحه توجب له المغنم ، و یرفع بها عنه المغرم [11] و کذلک المرء المسلم البری ء من الخیانه ینتظر من الله احدی الحسنیین : [12] اما داعی الله فما عند الله خیر له ، و اما رزق الله فاذا هو ذو اهل و مال ، و معه ذینه و حسبه [13] و ان المال و البنین حرث الدنیا ، و العمل الصالح حرث الاخره ، [14] و قد یجمعها الله تعالی لاقوام ، فاحذروا من الله ما حذرکم من نفسه ، [1] و اخشوه خشیه لیست بتعذیر ، و اعملوا فی غیر ریاء و لا سمعه ، [2] فانه من یعمل لغیر الله یکله الله لمن عمل له [3] نسال الله منازل الشهداء ، و معایشه االسعداء و مرافقه الانبیاء [4] تادیب الاغنیاء [5] ایها الناس ، انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال عن عترته ، [6] و دفاعهم عنه بایدیهم و السنتهم ، و هم اعظم الناس حیطه من ورائه ، [7] و المهم لشعثه ، و اعطفهم علیه عند نازله اذا نزلت به [8] و لسان الصدق یجعله الله للمرء فی الناس خیر له من المال یرثه غیره [9] و منها : الا لا یعدلن احدکم عن القرابه یری بها الخصاصه [10] ان یسدها بالذی لا یزیده ان امسکه و لا ینقصه ان اهلکه ، [11] و من یقبض یده عن عشیرته ، فانما تقبض منه عنهم ید واحده ، [12] و تقبض منهم عنه اید کثیره ، و من تلن حاشیته یستدم من قومه الموده [13] قال السیدالشریف : اقول : الغفیره ها هنا الزیاده و الکثره من قولهم للجمع الکثیر الجم الغفیروالجماء الغفیر و یروی [[ عفوه من اهل او مال ] ] و العفوه : الخیار من الشی ء ، یقال : اکلت عفوه الطعام ، ای خیاره و ما احسن المعنی الذی اراده علیه السلام بقوله : [[ و من یقبض یده عن عشیرته ] ] الی تمام الکلام ، فان الممسک خیره عن [ نهج البلاغه م 5 ] عشیرته انما یمسک نفع ید واحده ، فاذا احتاج الی نصرتهم ، و اضطر الی مرافدتهم ، قعدوا عن نصره ، و تثاقلوا عن صوته ، فمنع ترافد الایدی الکثیره ، و تناهض الاقدام الجمه

ترجمه

[5] از سخنانی است که امام ایراد فرموده است در آن فقرا را به زهد و ثروتمندان را به محبت سفارش می کند . مواهب الهی متناسب با استعدادها است : [6] مواهب الهی همچون قطره های باران از آسمان به زمین می بارد [7] و به هر کس سهمی زیاد یا کم می رسد [8] بنابراین هنگامی که یکی از شما برای برادر خود برتری در مال و همسر و فرزند ببیند نباید موجب فتنه گردد [ و بر او حسد و رشک برد ] [9] زیرا مسلمان تا وقتی که دست به عمل پستی نزده که از آشکارشدنش شرمنده باشد و مردم پست آن را وسیله هتک حرمتش قرار دهند [10] به مسابقه دهنده ماهری می ماند که منتظر است در همان دور اول ببرد و ضرری نبیند [11] همچنین مسلمانی که از خیانت به دور باشد انتظار دارد یکی از دو خوبی نصیبش گردد : [12] یا عمر او پایان یافته و دعوت الهی فرارسد و آنچه خداوند در آخرت برایش مهیا کرده بهتر است و یا خداوند او را روزی دهد و صاحب همسر و فرزند و ثروت گردد در عین اینکه دین و شخصیت خود را نگاهداشته است . [13] [ اما بدانید ] ثروت و فرزندان کشته های این جهانند و عمل صالح و نیک زراعت آخرت است [14] و گاهی خداوند این هر دو را به افرادی می بخشد . آنچه خداوند اعلام خطر کرده است برحذر باشید 000 [1] و از خداوند بترسید بطوری که به گناهی که نیاز به عذرخواهی دارد آلوده نشوید و در کارها ریا و تظاهر و خودنمائی به خرج ندهید [2] چون هر کس کاری برای غیر خدا انجام دهد خداوند او را به همان کس وامی گذارد . [3] از خدا میخواهیم که درجات شهیدان ، و زندگی سعادتمندان ، و همنشینی پیامبران را به ما عنایت کند [4] هیچکس از بستگانش بی نیاز نیست : [5] ای مردم انسان هر اندازه که ثروتمند باشد از بستگان و اقوام خود بی نیاز نیست [6] که از وی با زبان و دست دفاع کنند خویشاوندان بزرگترین گروهی هستند که از انسان پشتیبانی می کنند [7] و پراکندگی و ناراحتی او را از بین می برند در آن هنگام که حادثه ای پیش آید آنها نسبت به او پرعاطفه ترین مردمند 000 [8] نام نیک و معروفیت به پاکی را که خداوند عطا فرماید بهتر از ثروتی است که کسی برای دیگران به ارث می گذارد . [9] و قسمتی دیگر از این خطبه است : آگاه باشید نباید از بستگان بینوای خود روبرگردانید [10] و از آنان چیزی را دریغ کنید که نگاهداشتنش زیادی نمی آورد و از بین رفتنش کمبودی ایجاد نمی نماید [11] آنکس که دست دهنده خویش را از بستگانش بازدارد تنها یک دست از آنها باز داشته [12] اما از خویشتن دستهای فراوانی برگرفته است ولی آن کس که بال محبت را بگستراند دوستی اقوامش ادامه خواهد یافت . [13] سیدرضی رحمه الله علیه می فرماید : الغفیره در اینجا به معنی کثرت و فراوانی است چنانکه جمعیت زیاد را عفوه من اهل او مال بوده است و عفوه به معنی نمونه خوب است از میان یک جنس که انتخاب شود چنانکه گفته می شود : اکلت عفوه الطعام یعنی قسمتهای خوب غذا را خوردم . و چه عالی است مطلبی که امام ( ع ) در جمله : و من یقبض یده عن عشیرته 000 تا آخر سخن ایراد کرده است 000 زیرا کسی که یکیهای خود را از بستگانش قطع کند تنها یک یاور از آنها گرفته است ولی هنگامی که نیاز و احتیاج شدید به یاری آنان داشت آنها به ندای او پاسخ نمی گویند پس خود را از یاوران بسیاری محروم ساخته است

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)